Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2017-02-28 15:20:02
Zewnętrzna: 12.69°CWewnętrzna: 19.38°CRack: 26.44°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD