Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2017-04-27 05:15:02
Zewnętrzna: 4.12°CWewnętrzna: 20.88°CRack: 28°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD