Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2017-03-26 18:45:02
Zewnętrzna: 4.56°CWewnętrzna: 19.25°CRack: 26.12°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD