Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2016-10-29 01:25:02
Zewnętrzna: 9.38°CWewnętrzna: 20.81°CRack: 28.88°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD