Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2017-09-23 19:55:02
Zewnętrzna: 11.06°CWewnętrzna: 21.12°CRack: 32.44°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD