Wykresy dynamiczne zarejestrowanych temperatur

Tabela temperatur minimalnych i maksymalnych
2016-09-30 15:20:02
Zewnętrzna: 22°CWewnętrzna: 24.38°CRack: 31.56°C
OUT/IN/RACK/


Wykresy generowane za pomocą RRD